Czym jest outsourcing?

Wraz z powiększaniem się firmy oraz poszerzaniem się jej działalności, jednocześnie wzrasta liczba obowiązków i zadań, nad którymi trzeba zapanować, aby firma działała wydajnie na coraz lepszym poziomie. Jednak w niektórych przypadkach zupełnie nowe zadania mogą wydawać się zbyt trudne dla obecnych pracowników lub może ich być zbyt dużo. Dlatego warto wówczas rozważyć opcję skorzystania z usług firmy zewnętrznej, która specjalizuje się w danej dziedzinie – jest to inwestycja w tzw. outsourcing.

Na czym polega zjawisko outsourcingu?

Przede wszystkim należy wspomnieć, iż nazwa „outsourcing” jest kombinacją trzech słów z j.angielskiego. Stanowi to kombinację słów „outside-resource-using” co w tłumaczeniu na j. polski oznacza używanie źródeł zewnętrznych. W rzeczywistości outsourcing definiuje się jako przekazanie części obowiązków i zadań zewnętrznemu dostawcy w całości lub części, dzięki któremu proces produkcyjny może pozostać tak samo wydajny. Innymi słowy, jest to zlecenie części obowiązków zewnętrznej firmie, które dotyczą całości projektu lub procesu produkcyjnego, a które nie mogą zostać wykonane u pierwotnego wykonawcy.

Pojęcie outsourcingu jest bardzo często spotykane w różnych dziedzinach, do których można zaliczyć m.in.:

 • księgowość,
 • audyt,
 • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • zaopatrzenie oraz usługi transportowe,
 • usługi z branży IT,
 • budownictwo,
 • administracja (najczęściej kadrowa),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Dlaczego zjawisko outsourcingu jest tak popularne?

Zjawisko outsourcingu staje się coraz bardziej popularne w dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstwach na całym świecie. Jest to zjawisko bardzo istotne i jednocześnie niezwykle pomocne dla przedsiębiorcy praktycznie na każdym etapie rozwoju jego działalności – warto jednak nadmienić, iż zjawisko outsourcingu spotykane jest zazwyczaj w firmach będących na początku rozwoju, rzadziej, gdy działalność jest ustabilizowana od dłuższego czasu. Zjawisko outsourincgu jest istotne z różnych powodów, do których można zaliczyć:

 • Skupienie uwagi na strategicznych i głównych zadaniach firmy – niezwykle ważne zjawisko zwłaszcza dla dużych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą od wielu lat. Jest to o tyle pomocne, iż duża firma preferuje skupienie się na najważniejszych celach oraz ich osiągnięciu jednocześnie kierując pomniejsze zadania do zewnętrznych dostawców – powoduje to ogromną oszczędność czasu, który może być wykorzystany na jeszcze dokładniejsze planowanie długoterminowej działalności przedsiębiorstwa;
 • Redukowanie kosztów działalności firmy – w przypadku stosowania outsourcingu nie ma konieczności zatrudniania lub podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników, co jest niezwykle pomocne zwłaszcza w sytuacji, gdy dana usługa ma zostać wykonana wyłącznie jednorazowo;
 • Przekazanie części obowiązków specjalistom w swojej dziedzinie – dzięki temu oprócz otrzymania profesjonalnych usług można zyskać kontrahenta, z którym jeśli ten się sprawdzi, będzie można zawrzeć długofalową i korzystną dla obu stron współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *